ورق سیاهمشخصات فنی :ضخامت
سایز
حالت
محصول

2
1000*2000
برش خورده
M.M.K


3
1500*6000
شیت
فولاد مبارکه


4
1500*6000
شیت
فولاد مبارکه


5
1500*6000
شیت
فولاد مبارکه


6
1500*6000
شیت
فولاد مبارکه


8
1500*6000
شیت
فولاد مبارکه


10
1500*6000
شیت
فولاد مبارکه


12
1500*6000
شیت
فولاد مبارکه


15
1500*6000
شیت
فولاد مبارکه


20
1500*6000
شیت
کاویان


20
2000*6000
شیت
اکسین اهواز


25
1500*6000
شیت
کاویان


25
2000*6000
شیت
اکسین اهواز


30
2000*6000
شیت
اکسین اهواز


40
2000*6000
شیت
اکسین اهواز


50
2000*6000
شیت
اکسین اهواز


60
2000*6000
شیت
اکسین اهواز

تماس با شرکت

دفتر مرکزی : 46 63 44 55 021
فکس : 46 63 44 55 021
آدرس دفتر مرکزی : تهران اتوبان آزادگان بازار آهن مکان فاز 3 مرکزی
آدرس کارخانه : شهرک صنعتی،خیابان صنعت 1،خیابان ارغوان3،درب چهارم